ကမာၻ႔ေစ်းအႀကီးဆုံး ေခြး ၁၀ မ်ိဳး (႐ုပ္သံ)

August 13, 2016

ကမာၻ႔ေစ်းအႀကီးဆုံး ေခြး ၁၀ မ်ိဳး (႐ုပ္သံ)

ကမာၻ႔ေစ်းအႀကီးဆုံး ေခြး ၁၀ မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး Animaltubeက ယူက်ဴေပၚ တင္ထားပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ေခြးေတြဟာ တေကာင္ခ်င္းအလုိက္ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရုပ္သံဖုိင္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ နံပါတ္ ၁ ေနရာမွာ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ေခြးကေတာ့ ဆမ္မိုရစ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး တန္ေၾကးကေတ့ာ ေဒၚလာ ၁၁ ၀၀၀ အထိေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ ဘူးလ္ေဒါ့ဖ္ကေတာ့ ေဒၚလာ ၉၀၀၀ ေလာက္ေပးရၿပီး စာရင္းမွာ နံပါတ္ ၂ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ေခ်ာေခ်ာက ေဒၚလာ ၈၅၀၀ နဲ႔ နံပါတ္ ၃ ေနရာ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါအျပင္ လုိးခ်န္ကေတာ့ ေဒၚလာ ၈၀၀၀ နဲ႔ နံပါတ္ ၄၊ ေဒၚလာ ၈၀၀၀ ေရာ့ေ၀းလားက နံပါတ္ ၅၊ တိဗက္မားစတက္ကေတာ့ ေဒၚလာ ၇၀၀၀ နဲ႔ နံပါတ္ ၆ေနရာေပးထားပါတယ္။ နံပါတ္ ၇ ကေတာ့ အာကီတာ၊ နံပါတ္ ၈ ကေတာ့ ပါရိုေဟာင္း၊  နံပါတ္ ၉ ကေတာ့ ဆာလူကီ၊ နံပါတ္ ၁၀ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ေခြးကေတာ့ အုိင္းရစ္၀ွဖ္ေဟာင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေခြးေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားေနပုံကိုလည္း ဗြီဒီယိုဖိုင္နဲ႔ ႐ုိက္ကူးျပသထားပါတယ္။
6 years Ago
Up