ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္

September 29, 2015

ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ မွတ္တမ္း၀င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာတည္ရွိတဲ့ ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကို ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔ (ယူနက္စကို) အသိအမွတ္ျပဳ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ဆင္ဟြာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ တည္ရွိၿပီး ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၃၈၁၀ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သား႐ုိင္းတိရစၦာန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ (WCS) နဲ႔ ယူနက္စကိုအဖြဲ႔ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ၊ အဲဒီေဒသမွာ သား႐ုိင္းတိရစၦာန္ ေဘးမဲ့ေတာတခု ျဖစ္လာေစဖို႔ ေဒသခံေတြကို ပညာေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပါ။ အဲဒီေဘးမဲ့ေတာ ဧရိယာထဲမွာ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ေတြထဲက သစ္ေတာေတြ ပါ၀င္မယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမွ ဧရိယာ ၄၈၉၇၂၁ ဟက္တာ အက်ယ္အ၀န္းရွိတဲ့ အင္းေလးကန္ကိုလည္း ယူနက္စကိုရဲ႕ လူသားနဲ႔ ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမအျဖစ္ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
7 years Ago
Up