ကပ္ေဘး

June 23, 2018

ယီမင္ ဟိုေဒးဒါဆိပ္ကမ္း ပံုမွန္မလည္ပတ္ႏိုင္လွ်င္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကပ္ေဘးျဖစ္လာႏိုင္

မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ဟိုေဒးဒါဆိပ္ကမ္းဟာ ပံုမွန္အတိုင္း မလည္ပတ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ယီမင္ႏိုင္ငံမွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကပ္ေဘးျဖစ္လာႏိုင္တယ္လုိ႔ ယီမင္-ပင္လယ္နီ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ပင္လယ္နီမွာရွိတဲ့ ဒီဆိပ္ကမ္းဟာ ဟိုေဒးဒါၿမိဳ႕ေျမာက္ပုိင္းမွာရွိၿပီး ယီမင္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ဆိပ္ကမ္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း ဒီဆိပ္ကမ္းဟာ ဟူသီသူပုန္ေတြရဲ႕ လက္နက္ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဒီဆိပ္ကမ္းဟာ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဟူသီသူပုန္ေတြရဲ႕ တိုက္ပြဲေတြကေန ကင္းလြတ္တဲ့ေနရာျဖစ္ေနၿပီး ပံုမွန္အတိုင္း လည္ပတ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေတြနဲ႔ အစားအစာ တင္သြင္းတာေတြအတြက္ ဒီဆိပ္ကမ္းကို ဖြင့္ထားမယ္လုိ႔ ယီမင္အစိုးရ တပ္ေတြနဲ႔ ညြန္႔ေပါငး္တပ္ေတြက ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူလိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုသလမဂၢကေတာ့ စစ္ပြဲ ဒါမွမဟုတ္ တျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းပံုမွန္အတိုင္း မလည္ပတ္ႏိုင္ရင္ ယီမင္ႏုိင္ငံသား ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အငတ္ေဘးဆိုက္မွာကို စိုးရိမ္ေနပါတယ္။
3 years Ago
Up