ကန္ေဒၚလာ ၃ သန္း

September 15, 2018

အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၃ သန္း လ်ာထား

လာမယ့္ ဘ႑ာႏွစ္ အပစ္ရပ္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အသုံးျပဳဖိုု႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းလ်ာထားတယ္လိုု႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အတြင္းေရးမႉး ၁ ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းမွာရွိတဲ့ NRPC ႐ုံးမွာ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ကေန ၁၃ ရက္ေန႔ထိ သံုုးရက္ၾကာျပဳလုုပ္တဲ့ JMC-U ရဲ႕ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆိုုလိုုက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုုအစည္းအေဝးက လ်ာထားတဲ့ ေဒၚလာ ၃ သန္းအထဲကမွ ေဒၚလာ ၁ သန္းကိုု ေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူ LCM ေတြအတြက္ အသံုုးျပဳသြားမယ္လိုု႔လည္း ဆိုုပါတယ္။ ‘‘လာမယ့္ႏွစ္မွာ အစီအစဥ္သစ္တခုအေနနဲ႔ကေတာ့ LCM ကိစၥေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အာ႐ုံစုိက္လုပ္ဖုိ႔ေတာ့ စီစဥ္ထားပါတယ္။ LCM ေတြ အစစအရာရာအတြက္ ေဒၚလာ ၁ သန္းေလာက္ ကုန္ႏိုင္မယ္လုိ႔ တြက္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အတြက္ကေတာ့ ဒီဘ႑ာေရးဌာနနဲ႔ Donar ေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းမွာျဖစ္ပါတယ္’’ လိုု႔ ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာပါတယ္။ JMC အတြက္ ရရွိတဲ့ဘ႑ာေငြကိုုေတာ့ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ ပစ္ခတ္တိုက္ ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေဝးေတြ၊ တစ္လတစ္ႀကိမ္က်င္းပတဲ့ ျပည္နယ္အဆင့္အစည္းအေဝးေတြ အပစ္ရပ္လုုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရွင္းလင္းပြဲ စတာေတြမွာ အသံုုးျပဳတယ္လိုု႔သိရပါတယ္။ တႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA အခန္း (၂)၊ အပိုုဒ္ ၂ (ခ) အရ ၂၀၁၅ ခုုနွစ္၊ ေအာက္တိုုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (Joint Ceasefire Monitoring Committee – Union Level) ကိုု ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာပါ။ ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကိုု လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့က်ရပ္စဲေစဖိုု႔နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုုင္္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစဖိုု႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up