ကထိန္အလွဴေတာ္

November 16, 2015

အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နတ္မဟုတ္ကေလးရြာ ကထိန္အလွဴေတာ္ (႐ုပ္သံ)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နတ္မဟုတ္ကေလးရြာ ကထိန္အလွဴေတာ္ျမင္ကြင္း ႐ုပ္သံ - ေက်ာ္ကိုကို (အင္းေတာ္)
7 years Ago
Up