ကင္းလွည့္ေလ့က်င့္

August 12, 2018

ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္ ၾကည္းေရေလ ကင္းလွည့္ေလ့က်င့္

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PLA) ရဲ႕ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္ဟာ အေရးေပၚအေျခအေနကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ၾကည္းေရေလကင္းလွည့္ ေလ့က်င့္မႈကို ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမွာ အထူးတပ္ဖြဲ႔ေတြက တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၄၈ ဦးပါဝင္ၿပီး အဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔ကာ ေလ့က်င့္ေနတာပါ။ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈစတဲ့အခါ တပ္ဖြဲ႔ေတြေနရာယူၿပီးတဲ့ေနာက္ စစ္သေဘၤာေလးစင္းဟာ ေဟာင္ေကာင္ေရျပင္မွာ ကင္းလွည့္ဖုိ႔ အေရွ႕လမ္မာေရလက္ၾကားကို စတင္ခုတ္ေမာင္း ခဲ့ပါတယ္။ အခုတႀကိမ္ ေလေၾကာင္းနဲ႔ ေရေၾကာင္း ကင္းလွည့္မႈမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ ပူးတြဲဆန္႔က်င္ေရး ေလ့က်င့္မႈလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔  ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္လက္ေအာက္က စစ္သေဘၤာ သင္တန္းေရးရာ အရာရွိကေျပာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ျပန္ေပးဆြဲခံခဲ့ရတဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔တင္သေဘၤာကို ကယ္ဆယ္တဲ့ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈလညး္ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါတယ္။
4 years Ago
Up