ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္က စစ္ေဘးေရွာင္

September 24, 2016

ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္က စစ္ေဘးေရွာင္ ကေလး ၄၀၀၀ ခန္႔ကို ကၽြမ္းက်င္သင္တန္းေပးမည္

ကခ်င္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔က စစ္ေဘးေရွာင္ ကေလးသူငယ္ ၄၀၀၀ ခန္႔ကို ဘ၀တြက္တာ ကၽြမ္းက်င္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စတင္အကူအညီေပးႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာက ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျဖည့္ဆည္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ သန္းကို ထည့္ဝင္ေထာက္ပံ့လိုက္တဲ့အတြက္ အခုလို စတင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ အဖြဲ႔က စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္နဲ႔ ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာတို႔ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မယ့္ အစီအစဥ္မွာ လူမႈေရးရာ၀န္ထမ္း ၂၀၀ ကို စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးမယ့္လုပ္ငန္းလည္း ပါ၀င္ၿပီး တႏွစ္စာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြဟာ ကေလးသူငယ္ တသန္းေက်ာ္အတြက္ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဆီကို ဦးတည္သြားေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔ရဲ႕ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားမွာ  ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာ အသစ္တခုကို ထည့္သြင္းသြားမယ့္ အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာရွင္ ၁၀၀၀၀ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိခံစားၾကရမွာလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ယူနီဆက္ဖ္သတင္းက ဆိုပါတယ္။ ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာရဲ႕ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ဘတ္ထရန္ဘိန္းဗဲလ္က “ဂ်ပန္အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီလို ေထာက္ပံ့ျခင္းဟာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြကိုလည္း အႏၲရာယ္ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရတဲ့ ေနရာေတြမွာလည္း မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစဖို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ ယူနီဆက္ဖ္အေနနဲ႔ အစိုးရ၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကေလးေသဆံုးမႈႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ကေလးမ်ား အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးနဲ႔ ကေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေရး စတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
5 years Ago
Up