ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ေဆးကုသေပးေန | DVB