ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္ ပူလစ္ဇာဆုရ

April 19, 2016

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္ ပူလစ္ဇာဆုရ

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ အတင္းအက်ပ္ ကၽြန္ျပဳခိုင္းေစခံရတဲ့ အလုုပ္သမား ၂ ေထာင္ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္ေရး ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့တဲ့ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္ အက္စ္သာ ထုဆန္ အေမရိကန္ သတင္းစာေလာကရဲ႕ အျမင့္ဆုံး ပူလစ္ဇာဆု ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းငါးဖမ္းစက္ေလွေတြမွာ ငါးဖမ္းခုိင္းဖို႔ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက ကၽြန္းတခုမွာ လူကုန္ကူးခံရၿပီး ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခံထားရတဲ့ ျမန္မာအပါအ၀င္ ေရလုပ္သားေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေအပီသတင္းက ပူလစ္ဇာဆုကို ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈက႑နဲ႔  ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေအပီသတင္းေထာက္ေတြျဖစ္တဲ့ မက္ဂီမန္ဆန္၊ ေရာ္ဘင္မက္ေဒါ၀ယ္၊ မာသာမန္ဒိုဇာနဲ႔ ျမန္မာသတင္းေထာက္  အက္စ္သာ ထုဆန္ တို႔က ပူးေပါင္းေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းအတြက္ အခ်ိန္ တႏွစ္ေက်္ာ အခ်ိန္ယူရသလို လူကုန္ကူးၿပီး ကၽြန္အျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ေရလုပ္သားေတြရဲ႕ ဘ၀၊ စက္႐ုံေတြကေန ဆူပါမားကတ္ေတြမွာ ေရာင္းခ်တဲ့ ပင္လယ္စာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ေရလုပ္သားေတြ၊ တျခားအလုပ္သမားေတြလည္း လြတ္ေျမာက္ခဲ့ သလို သူတို႔ကို အက်ဥ္းခ်ထားတဲ့သူေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္တဲ့ သူေတြကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္။
6 years Ago
Up