ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္

October 29, 2018

ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ကာကြယ္ၾကရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး တုိက္တြန္း

ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္ဟာ ဆက္တုိက္စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ႏွိပ္ကြပ္ခံေနရၿပီး အဲဒီအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းေတာ္ကို ကာကြယ္ၾကဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ဗာတီကန္စီးတီးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အဲဒီလုိ ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္က “ေက်ာင္းေတာ္ဂုဏ္သိကၡာ ညႇဳိးႏြမ္းေစတဲ့ ဆက္တုိက္ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ သားေတြျဖစ္တဲ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာ အျပစ္သားေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ မိခင္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းေတာ္မွာ အျပစ္မရိွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္ဟာ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ကို ကာကြယ္ရမယ့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up