ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ရွိ (သတင္းဓာတ္ပံု)

ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပတဲ့ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာနဲ႔ ဗီယက္နမ္ စီအယ္လ္အမ္ဗီြ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးနဲ႔ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ဧရာ၀တီ-ေက်ာက္ဖယား- မဲေခါင္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ေဒသတြင္းႏို္င္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္ရွိလာစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - MOI  

//
More News
Up