A d v e r t i s e m e n t With Us

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္ေရတပ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ (႐ုပ္သံ)

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ေရတပ္က မၾကာခင္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွာ လက္ေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ၊ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြကိုု ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေလ့က်င့္မႈမွာ အျပာေရာင္တပ္နဲ႔ အနီေရာင္တပ္လိုု႔ ခဲြလိုုက္ၿပီး တိုုက္ခိုုက္ေရးနည္းနာေတြနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေတြကိုု လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အျပာေရာင္တပ္ရဲ႕ ေရငုုပ္သေဘၤာေတြကိုု အနီေရာင္စစ္သေဘၤာေတြက ဆိုုနာစနစ္ျဖင့္ ရွာေဖြတဲ့ပံုုစံမ်ဳိးနဲ႔ ေလ့က်င့္မႈကိုု စတင္ပါတယ္။ အျပာေရာင္တပ္ကလည္း ကမ္းေျခေစာင့္တပ္နဲ႔  ပူးတဲြ တန္ျပန္ထုုိးစစ္ဆင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အနီေရာင္တပ္ကလည္း တိုုက္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ေလေၾကာင္းတိုုက္ခိုုက္မႈေတြ ျပန္လုုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အနီေရာင္တပ္ရဲ႕ ဒံုုးခြင္းဒံုုးေတြ ၾကားျဖတ္မဖ်က္ဆီးနိုုင္ေအာင္ သူတိုု႔ရဲ႕ ေရဒါစနစ္ကိုု အျပာေရာင္တပ္က ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ပံုုစံေတြ၊ ဒံုုးက်ည္ေတြနဲ႔ တုံ႔ျပန္ပစ္ခတ္မႈပံုုစံေတြကိုု လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up