လုိသလုိ ေစခုိင္းႏုိင္သည့္ စက္ရုပ္လက္

အီစတြန္လာရွာပယ္လီဟာ အိပ္ခန္းထဲမွာတင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာတဲ့ စက္ရုပ္လက္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ စက္ရုပ္အတတ္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သူ႔ကုိ ကမာၻ႔ေရွ႕ေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ စိတ္နဲ႔ေတာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေစစားႏုိင္ပါတယ္။ "အရွင္းဆုံးဥပမာေပးရရင္ ႀကိဳးမဲ့ဦးေႏွာက္လႈိင္း အာရုံခံေခါင္းေဆာင္းကုိ လက္ျဖတ္ထားတဲ့သူကုိ ေပးေဆာင္းတဲ့အခါ ၁၀ မိနစ္အတြင္းမွာ စက္ရုပ္လက္ကုိ က်င္က်င္လည္လည္ထိန္းခ်ဳပ္လာႏုိင္တာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီေတာ့ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈမ်ဥ္းေကြးက မ်ဥ္းေကြးလုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။" လာရွာပယ္လီဟာ သူကုိယ္တုိင္ တီထြင္ဖန္တီးၿပီး ပရုိဂရမ္ေရးသြင္းခဲ့တာပါ။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အခ်က္ျပလႈိင္းဖမ္းကိရိယာကုိသုံးၿပီး သူ႔ရဲ႕စက္ရုပ္လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကုိ လုိသလုိေစခုိင္းႏုိင္ ပါတယ္။ "တကယ္ေတာ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕အခ်က္ျပသဏၭာန္ေတြကုိေျခရာခံၿပီး လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ေျပာင္းေပး လုိက္တာပါ။ ဒီနည္းနဲ႔ က်ေနာ္က မ်က္ႏွာအမူအရာေပၚအေျခခံၿပီး ဆုပ္ကုိင္ပုံ ဆုပ္ကုိင္နည္း ေတြကုိ ေျပာင္းပစ္ႏုိင္တယ္။ ျပီးေတာ့ ဦးေႏွာက္လႈိင္းေတြကုိသုံးၿပီး လက္၀ါးကုိဆုပ္ဖုိ႔ ျဖန္႔ဖုိ႔ ညႊန္ၾကားလုိက္တဲ့သေဘာပါပဲ။" ဦးေႏွာက္လႈိင္းရဲ႕ႀကိမ္ႏႈန္းေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ လာရွာပယ္လီရဲ႕ စက္ရုပ္နည္းပညာဟာ ပထမဆုံးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၁၀ တုန္းက ၾသစေတးလ်က သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ထရပ္ကား ဆရာကုိ ဒီလုိအလားတူ စက္ရုပ္လက္မ်ိဳး တပ္ဆင္ေပးဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအတတ္ပညာရဲ႕ အံ့ၾသစရာေတြဟာ ဒီေလာက္နဲ႔အဆုံးသတ္မသြားခဲ့ပါဘူး။ "3D ပုံႏွိပ္စက္နဲ႔ လူ႔အဂၤါအစိတ္အပုိင္းေတြကုိ တုပဖန္တီးလုိ႔ရတယ္။ လုိခ်င္တဲ့အတုိင္း အတိအက် ထုတ္လုပ္ႏုိင္သလုိ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာတယ္။ ေျခတုလက္တုေတြလုိ သီးျခားအသုံးခ်ႏုိင္တဲ့ အဂၤါေတြကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္တယ္။" စက္ရုပ္လက္ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္က ေဒၚလာ ၆၀၀ ပဲရွိပါတယ္။ လာရွာပယ္လီ ကေတာ့ အျခားသူေတြလည္း သူ႔ရဲ႕ဖန္တီးမႈကုိ အေျခခံၿပီး ကုိယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေစခ်င္တာမုိ႔ ဒီေဆာ့ဖ္၀ဲကုိ အခမဲ့ သုံးခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တေန႔က်ရင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မယ့္ စက္ရုပ္ေတြေပၚထြက္လာႏုိင္သလုိ ကမာၻတ၀ွမ္းက ေျချပတ္လက္ျပတ္ေတြရဲ႕ဘ၀ေတြကုိလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္လာမွာပါ။ [gallery ids="97406,97407,97408,97409,97410,97411,97412,97413"]

//
More News
Up