ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းမိ - DVB