တြစ္တာ၏ လက္ရွိစီအီးအုိ ရာထူးမွ အနားယူေတာ့မည္

ဓာတ္ပုံ - ႐ုိက္တာ
အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္တခုျဖစ္တဲ့ တြစ္တာ (Twitter) ရဲ႕ လက္ရွိစီအီးအိုက လာမယ့္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ ရာထူးကဆင္းေပးၿပီး ကုမၸဏီကို တဲြဖက္ထူေထာင္ခဲ့သူတဦးက ယာယီစီအီးအိုအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားမယ္လို႔ ကုမၸဏီက ဇြန္ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာပါတယ္။ လက္ရွိစီအီးအို ဒစ္ ကပ္စ္တိုလို (Dick Costolo) ဟာ ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာလက စတင္တာ၀န္ယူလာတာပါ။ သူ႔ရဲ႕ကာလအတြင္း တြစ္တာသံုးစဲြသူဦးေရ ျမင့္တက္လာျခင္း မရွိတဲ့အေပၚ တြစ္တာမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက စီအီးအို ကပ္စ္တိုလိုကို ဖိအားေပးခဲ့ပါတယ္။ အင္တာနက္ကြန္ရက္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေတာ့ တြစ္တာဟာ တျခားလူမႈကြန္ရက္ေတြျဖစ္တဲ့ Facebook တို႔လို သံုးစဲြသူေတြကို စဲြေဆာင္မယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္မႈအသစ္ေတြ ဘာမွ မိတ္မဆက္ေပးခဲ့၊ အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ သံုးစဲြသူဦးေရ တိုးတက္လာျခင္းမရွိတာ၊ ကုမၸဏီ၀င္ေငြ က်ဆင္းရတာလို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ ကပ္စ္တိုလို စီအီးအိုအျဖစ္က ဆင္းေပးမွာျဖစ္ေပမယ့္ ကုမၸဏီဘုတ္အဖဲြ႔မွာေတာ့ ဆက္ပါမွာပါ။ အခု စီအီးအိုသစ္ေနရာယူမယ့္ ေဒၚေစး (Dorsey) ကလည္း တြစ္တာရဲ႕ စီအီးအိုနဲ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေတြက တာ၀န္ယူခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုလို တြစ္တာစီအီးအို အေျပာင္းအလဲ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚအၿပီး တြစ္တာရဲ႕ အစုရွယ္ယာေစ်းေတြလည္း ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တက္ခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up