ဇြန္ ၁၂ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္း

ဇြန္ ၁၂ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၀၅  က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၂၄၃ ဒသမ ၆ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၅ ဒသမ ၉၃ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၂၁ ဒသမ ၆၈  က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၂ ဒသမ ၇၈  က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္)  

//
More News
Up