ေသခ်ာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္ေတြရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ – ပဒိုမူစီဖိုးရာစိန္

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံခ႐ုိင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးဌာနခ်ဳပ္ ေလာ္ခီးလာမွာ က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းက တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ ၁၅ ခ်က္ကို အစိုးရဘက္က တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ အၿပီးသတ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရသည္အထိ ညိႇႏႈိင္းဖို႔ အဖြဲ႔အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၁၅ ဦးပါ၀င္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ညိႇႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အဆင့္ျမင့္ညိႇႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒိုမူစီဖိုးရာစိန္ကို ဒီဗီြဘီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ ဆရာမက အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္တဲ့ ၁၅ ဦးပါ ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔က ဘာေတြကို ေဆာင္ရြက္မွာလဲ။ “အဲဒါကေတာ့ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာပဲ ပထမ က်မတို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ညိႇႏိႈင္းရမွာပဲ။ အစည္းအေ၀းက ဆုံးျဖတ္တဲ့ အန္စီေအ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို က်မတို႔က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္တယ္။” ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႀကီး တခုလုံးကို ၿခံဳၿပီးေျပာရင္ ဘယ္လိုမ်ဳိး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သလဲ။ ဘယ္လိုျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ခဲ့သလဲ။ “တခုလုံးၿခဳံေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ အားလုံးက တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတယ္။ အန္စီေအမွာလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတင္ျပတာ၊ ျဖည့္စြက္တာေတြရွိတယ္ ျပင္ဆင္တာေတြ ရွိတယ္။ ဒါက အားလုံးက သေဘာတူထားၿပီးေတာ့ လက္ခံတာရွိတယ္။ ဒီမူၾကမ္းက ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္နဲ႔အတူ အတည္သေဘာတူတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါကို ဒီအစည္းအေ၀းမွာ စည္းစည္းလုံးလုံးနဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ေက်နပ္အားရပါတယ္။” တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးတဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အားလုံး ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရး ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းက ဆုံးျဖတ္တယ္။ အစိုးရဘက္က တေအာင္း၊ ကိုးကန္႔နဲ႔ ရခိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ပါ၀င္မွာ မလိုလားဘူး။ အစိုးရမူ၀ါဒအရ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ ေရွ႕တိုးဖို႔ ခက္သြားၿပီလို႔ အမ္ပီစီဘက္က ေျပာတယ္။ ဆရာမတို႔ ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔က အရင္ဆုံး ဘာေဆာင္ရြက္မလဲ။ “က်မတို႔အျမင္ကေတာ့ အဲဒါကေတာ့ အစိုးရဘက္က ကိုင္စြဲတဲ့ မူ၀ါဒ ျဖစ္တာေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ဘက္က ကိုင္တဲ့မူက ဟိုး (၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ) ေလာ္ခီးလာ တိုင္းရင္းသားညီလာခံႀကီးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ မူအေပၚမွာ ဒါကို အေျခခံယူထားတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကေတာ့ အားလုံးပါ၀င္ေရးအေပၚမွာ ျဖစ္တယ္။ အနည္းဆုံးကေတာ့ အန္စီစီတီ (တျပည္လုံးအပစ္ရပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔) ၀င္ေတြကို ပါ၀င္ရမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့မူ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့ေလ။ အဲဒါကို ထပ္ေလာင္းၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳတာေပါ့။ ပါ၀င္မယ့္သူေတြ ဘယ္လုိပုံစံမ်ဳိးလဲ က်မတို႔ခ်ထားတဲ့ စံအတိုင္းပဲ ဒီအစည္းအေ၀းကေန ထပ္ေလာင္းၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳတာျဖစ္တယ္။” ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ႏိုင္မလဲ။ “အဲဒါကေတာ့ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါက်ေတာ့ ပါ၀င္သင့္တယ္ဆိုတာ အားလုံးက သေဘာတူတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးတဲ့အဆင့္မွာ ပါ၀င္ဖို႔ဆိုတာ ရွိထားၿပီးသား။ အခုအဆင့္မွာကေတာ့ ေလ့လာသူအေနနဲ႔ ပါ၀င္ဖို႔ အတြက္ကေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္တယ္။ အႀကံျပဳ ထားတာေတြ ရွိတယ္။” တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္တက္တာ ေတြ႔ရတယ္။ အခု ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကာလမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဖိတ္လိုက္တယ္။ ဆိုေတာ့ ေဒၚစုခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာ message (သတင္းစကား) ေပးခ်င္လဲခင္ဗ်။ “က်မအျမင္ကေတာ့ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ က်မတို႔ အေရးႀကီးတာကေတာ့ တႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔အတြက္က အားလုံးက ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္။ အဖက္ဖက္မွာလည္း တိုင္းရင္းသားေတြကသာ မကဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကလည္း ဒါကို က်မတို႔ ဗမာျပည္တခုလုံး၊ တႏိုင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေျပာခ်င္တယ္။” အစိုးရဘက္ ယူပီဒဗလ်ဴစီနဲ႔ အန္စီစီတီအၾကား တျပည္လုံး အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ (မူၾကမ္း) ကို အစိုးရဘက္က ျပင္စရာမလိုဘူးေျပာတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ၁၅ ခ်က္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မယ္ဆိုတဲ့အေပၚ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ေစ်းဆစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပေရးသားမႈတခ်ဳိ႔နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာတုံ႔ျပန္စရာရွိမလဲ။ “က်မတို႔အျမင္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသား တဖြဲ႔ခ်င္းစီကေတာ့ အျပန္အလွန္ ညိႇႏိႈင္းတာ ရွိတာေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာ စုစုစည္းစည္း တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံး ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ဒီလို ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းလိုမ်ဳိးကေတာ့ အန္စီေအ (မူၾကမ္း) ရလာကတည္းက ေဆြးေႏြးၾကတာ ဒီတခါပဲ ရွိေသးတယ္ေနာ္။” “ပထမကေတာ့ ေလာ္ခီးလာညီလာခံမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်မွတ္ထားတာျဖစ္တယ္။ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီၾကားကာလမွာ အားလုံးထိုင္ၿပီးေတာ့ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးတာ မရွိေသးဘူး။ အခုမွ ျပန္ၿပီးေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္။ အဲဒါက က်မတို႔လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္။ အရင္က တဖြဲ႔ခ်င္းစီ တဖြဲ႔ခ်င္းစီက ညိႇတာရွိတယ္။ အေျဖျပန္ေပးတာ ရွိတယ္။ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္တာ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလုံးထိုင္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး မရွိဘူးေပါ့ေလ။ အခု ေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါဟာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့အလုပ္ ျဖစ္တယ္။ အဖြဲ႔ေတြကေတာ့ လုပ္ရမွာပဲ။ ဒီလိုလုပ္မွပဲ က်မတို႔ သြားေနတဲ့လမ္းကို အဲဒါက ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ တစုတစည္းနဲ႔ သြားတာျဖစ္တယ္။” တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျမန္မာျပည္သူ တရပ္လုံးကို ဒီထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဘာမ်ားေျပာစရာရွိမလဲ။ “က်မေျပာခ်င္တာကေတာ့ က်မတို႔သြားေနတဲ့ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကပဲ ျဖစ္ေစ၊ တႏိုင္ငံလုံး စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔အတြက္ကပဲ ျဖစ္ေစေပါ့ေလ။ အဲဒါကေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြက ပါ၀င္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ျပည္သူလူထုေတြကလည္း ဒီဟာကို ေလ့လာၿပီးေတာ့ လိုအပ္ေနတဲ့ဟာေတြကိုလည္း ပံ့ပိုးမႈလိုတယ္လို႔ က်မ ေျပာခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ က်မတို႔ အခုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့၊ အခုေလာေလာဆယ္ ၃ ႏွစ္ကာလမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခိုင္မာဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေနတုန္းပဲျဖစ္တယ္။ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရွိဖို႔အတြက္နဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရွိဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ ႀကိဳးစားေနဆဲပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါကို ရရွိၿပီးမွ ေနာက္တဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို သြားဖို႔ရွိတယ္။" "အဲဒါေၾကာင့္ အခုေလာေလာဆယ္မွာ က်မတို႔ ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မေရာက္ေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေတြကလည္း ဒါကို အေရးႀကီးတာ သိဖို႔လိုတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က်မတို႔ မရေသးဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္လည္း က်မတို႔ မရေသးဘူး။ က်မတို႔ အခုမွပဲ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ရရွိဖို႔အတြက္ ႀကိဳစားေနတာျဖစ္တယ္။ ႀကိဳးစားေနတဲ့အေပၚမွာ ဒါကို အဖြဲ႔အစည္းေတြကပဲ၊ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ပဲ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြ အားလုံးအတြက္လည္း ဦးစားေပးျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဒါကို က်မတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာျဖစ္မွပဲ အားလုံးအက်ဳိးတူညီစြာ ခံစားလို႔ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ သြားေနတာကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ လိုအပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္ေတြ ရွိဖို႔အတြက္ကေတာ့ ဒါကို အေရးႀကီးတယ္လို႔ က်မ ေျပာခ်င္တယ္။”

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up