A d v e r t i s e m e n t With Us

အာဏာသိမ္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားသမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိမည္

ႏိုင္ဂ်ီရီးယားႏုိိင္ငံမွာ တခ်ိန္က အာဏာသိမ္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း မူဟန္မာဒူ ဘူဟရီဟာ ဒီမုိကေရစီနညး္က် ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရတဲ့ သမၼတအျဖစ္ လာမယ့္ ေမ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ က်မး္သစၥာ က်ိန္ဆုိဖို႔ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ဂ်ီရီးယားသမၼတဟာ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြ အားလံုးရဲ႕ ဦးစီးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဟာ အာဖရိကတုိက္ထဲက စီးပြားေရး အင္အားအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံ၊ ေရနံ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔တဲ့ ႏိုင္ငံ၊ ဒီမုိကေရစီ ၀ရုန္းသုန္းကားႏုိင္တဲ့ ႏိုု္င္ငံကို ဦးေဆာင္ ပဲ့ကိုင္ ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။ သူဟာ ဒိမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ နညး္လမး္နဲ႔ ပထမဆံုး အာဏာလႊဲေျပာင္းယူတဲ့ အတုိက္အခံ ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးကို ေသြးထြက္သံယို နညး္လမး္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေလ့ရွိတဲ့ ႏုိက္ဂ်ီရီးယားအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတခုလို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ၁၉၉၉ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ  ပီဒီပီပါတီကို မ်က္ႏွာေပးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲတုနး္ကေတာ့ ဘူဟရီဟာ လက္ရွိ သမၼတ ဂြတ္လပ္ ဂြ်န္နသန္ကို အျပတ္အသတ္ ရံႈးခဲ့ပါတယ္။ ဂြတ္လပ္ ဂြ်န္နသန္ လက္ထက္မွာ အစိုးရဟာ အစၥလာမၼစ္၀ါဒီ ေသာငး္က်န္းသူေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရျပီး ေရနံလုပ္ငန္းမွာ ဟိုးေလးတေက်ာ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လုိ႔ လူႀကိဳက္နည္းခဲ့ပါတယ္။ အတိုက္အခံ ေခါငး္ေဆာင္ ဘူဟရီ အေနနဲ႔ သမၼတ ျဖစ္လာတဲ့အခါ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး က်ငး္ဆင္ေနတာကို ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ေလွ်ာ့့ရမယ့္ စီးပြားေရး ျပႆနာေတြကိုလည္း ကိုင္တြယ္ရဖို႔ ရွိပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up