အုိင္ယာလန္တြင္ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ၿပီး လိင္တူထိမ္းျမားလက္ထပ္ခြင့္ျပဳ

အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံမွာ လိင္တူ စုံတြဲေတြ ထိမ္ျမားလက္ထပ္ခြင့္အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံမဲ ေပးလုိက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အုိင္ယာလန္ဟာ လိင္တူစံုတြဲ ထိမ္းျမားခြင့္ ကိစၥအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်ငး္ပၿပီး ေထာက္ခံလုိက္တဲ့ ပထမဆံုး  ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါတယ္။ မဲေပးခြင့္သူ ၁ ဒသမ ၉ သန္းထဲက ၁ ဒသမ ၂ သန္းက ေထာက္ခံမဲေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း လူအမ်ားဆံုး မဲေပးတဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြထဲက တခုလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။ ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္ကို ေၾကညာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ေထက္ခံမဲေပးတဲ့ လူေတြ ေအာင္ပြဲခံၾကပါတယ္။ ကက္သလစ္ ေက်ာငး္ေတာ္ရဲ႔ အဆံုးအမမွာေတာ့ လိင္တူ ထိမ္းျမားတာကို မေကာင္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အုိင္ယာလန္မွာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြက ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်င္းေတြမွာ ကေလးငယ္ေတြကို လိင္ပိုင္းေစာ္ကားမႈ တသီတတန္းေပၚေပါက္ခဲ့လို႔ ဘုရားေက်ာငး္ေတြရဲ႔ ၾသဇာက်ဆင္းေနပါတယ္။ အခုဆုိရင္ အီးယူ ႏိုင္ငံေတြထဲက ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္တ္ို႔လိုပဲ အုိင္ယာလန္ဟာလည္း လိင္တူ ထိမ္းျမားခြင့္ကို ခြင့္ျပဳတဲ့ နိုင္ငံ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလို ထိမ္းျမားခြင့္ကို ေတာင္အာဖရိက၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျပည္နယ္တခ်ဳိ႔မွာလည္း ခြင့္ျပဳထားေပမယ့္ အာရွနဲ႔ အာဖရိက ႏုိင္ငံေတြ အမ်ားစုမွာေတာ့ ဥပေဒအရ ခြင့္မျပဳေသးပါဘူး။

//
More News
Up