ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးပတၱျမား လက္၀တ္ရတနာေလလံပြဲ ၁၀ ခုတြင္ ျမန္မာက ၈ ခုပါ၀င္

ျမန္မာ့ ပတၱျမား အရည္အေသြးဟာ ကမာၻေပၚမွာ အေကာင္းဆုံးစာရင္းထဲမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ သိသာထင္ရွားဆုံး ပတၱျမား လက္၀တ္ရတနာ ၁၀ ခု ေလလံေရာင္းခ်ပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္ရွိတဲ့ ပတၱျမားနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ လတ္၀တ္ရတနာက ၈ ခု ပါ၀င္ေနပါတယ္။ အက္စ္ထရာရဲ႕ ျမန္မာ ပတၱျမားနဲ႔ စိန္ လည္ဆြဲ 1 copyေလလံတင္ပြဲေတြထဲမွာ ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ဆုံး ေရာင္းခ်ရတဲ့ အက္စ္ထရာရဲ႕ ျမန္မာ့ ပတၱျမားနဲ႔ စိန္လည္ဆြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း အေလးခိ်န္ ၈၇.၈ ကာရတ္ရွိတဲ့ အက္စ္ထရာက ဒီဇိုင္းလုပ္ထားတဲ့ ျမန္မာ့ပတၱျမားကို ေဒၚလာ ၆.၄ သန္းနဲ႔ ၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ ေဟာင္ေကာင္မွာ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ရစ္ခ်က္ ဘာတြန္ ပတၱျမားႏွင့္ စိန္လက္စြပ္ 2 copyရစ္ခ်က္ဘာတြန္ ပတၱျမား စိန္လက္စြပ္ကေတာ့ အေလးခ်ိန္ ကာရတ္ ၈.၂၄ ရွိၿပီး ရစ္ခ်က္ ဘာတြန္က အဲလီဇဘက္ေတလာ အတြက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလက္စြပ္ကို ေဒၚလာ ၄ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဲဥပုံ ျမန္မာ ပတၱျမား လက္စြပ္ 3 copyဘဲဥပုံ ျမန္မာပတၱျမားလက္စြပ္က အေလးခ်ိန္ ကာရတ္ ၁၃.၂၁ ရွိၿပီး ေဒၚလာ ၆ သန္းနဲ႔ ၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ ေဟာင္ေကာင္မွာ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ကားမင္း လူစီယာ ပတၱျမား 4 copyအေလးခ်ိန္ ကာရတ္ ၂၃. ၁ ရွိတဲ့ ျမန္မာ ပတၱျမားကို ပလက္တီနမ္နဲ႔ စိန္ေတြနဲ႔ စီျခယ္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး ပရဟိတ သမား ပီတာ ဘတ္ကာက ဇနီး ကာမင္ လူစီယာအတြက္ အမွတ္တရ ပစၥည္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပတၱျမားကို ၁၉၃၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ မိုးကုတ္ ေဒသကေန တူးေဖာ္ခဲ့တာလို႔ ဆုိပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ပတၱျမား 5 copyေမ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဘရာဇီး ပရဟိတ သမား လီလီ ဆာဖရာ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ လက္၀တ္ရတနာ ေလလံပြဲကို ခရစၥတင္း ဂ်ီနီဗာက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေလလံတင္တဲ့ လက္၀တ္ရတနာ အားလုံး ေရာင္းခ်ခဲ့သလို လက္၀တ္ရတနာ ၂ ခုကေတာ့ ကမာၻစံခ်ိန္တင္ ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အေလးခ်ိန္ ၃၂.၀၈ ကာရတ္ရွိတဲ့ ကူရွင္ပုံ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ပတၱျမားလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ျမန္မာပတၱျမား စိန္လက္စြပ္လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလက္စြပ္ကို ေဒၚလာ ၆ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာတီယာရဲ႕ ပတၱျမား စိန္လက္စြပ္ 6 copyအေလးခ်ိန္ ၂၉.၆၂ ကာရတ္ရွိတဲ့ ဘဲဥပုံပတၱျမားကို ဗဟိုမွာထားၿပီး စိန္ေတြနဲ႔ စီျခယ္ထားပါတယ္။ ဒီလက္စြပ္ကို ယူရို ၇ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ထိပ္တန္းက် ျမန္မာ့ ပတၱျမားႏွင့္ စိန္လက္စြပ္ 7 copyလက္၀တ္ရတနာ စုေဆာင္းသူ တဦးက ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ထိပ္တန္းက် ျမန္မာ့ ပတၱျမားနဲ႔ စိန္လက္စြပ္ကေတာ့ အေလးခ်ိန္ ၄.၇၉ ကာရတ္ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာမွာ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ ၃ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာစ္ဘာ ပတၱျမားမ်ား 8 copyထင္ရွားတဲ့ လက္၀တ္ရတနာ စုေဆာင္းသူ တဦးပိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉ ရာစုေနာက္ပိုင္း က ျဖစ္ၿပီး ေရာစ္ဘာ ပတၱျမားလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ အေလးခိ်န္ ကာရတ္ ၆.၈၀နဲ႔ ၆.၇၀ ရွိတဲ့ စိန္နဲ႔ စီျခယ္ထားတဲ့ နားကပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွာ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ ၂၃ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္မွာ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ရွားပါး ပတၱျမား 9 copyကူရွင္ပုံသဏၭာန္ ျမန္မာ့ ပတၱျမားက  ရွားပါးတဲ့ ခိုးေသြး ေရာင္ရွိေနၿပီး ထူးျခားေတာက္ပ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပတၱျမားလို႔ ဆြစ္ ေက်ာက္သံပတၱျမား အင္စတီက်ဴက ေျပာပါတယ္။ အသည္းခုိက္စရာေကာင္းသလို ထူးျခားအေရးပါတဲ့ ျမန္မာ့ပတၱျမား စိန္လက္စြပ္ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဒီလက္၀တ္ရတနာက ေဖာ္ျပေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာမွာ ဂ်ီနီဗာမွာ ကမာၻစံခိ်န္ေလလံတင္ေစ်း ယူရို ၈ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ကတ္တီယာရဲ႕ ေနထြက္ ပတၱျမား 10 copy၂၅.၅၉ ကာရတ္ အေလးခ်ိန္ရွိတဲ့ ျမန္မာ့ ပတၱျမားကို ကမာၻစံခိ်န္တင္ေစ်း ေဒၚလာ ၃၀.၄၂ သန္းနဲ႔ ဂ်ီနီဗာမွာ ေရာင္းခ်လုိက္ပါတယ္။ ခိုေသြးေရာင္ ရွိတဲ့ ပတၱျမားကို ေလလံပစ္သူ ၂ ဦး တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ေစ်းအၿပိဳင္ေပးခဲ့သလို ဒီေစ်းဟာ ပတၱျမားအတြက္ စံခ်ိန္တင္ ေစ်းျဖစ္ၿပီး စိန္မဟုတ္တဲ့ ေက်ာက္သံပတၱျမားအတြက္ အျမင့္ဆုံးေစ်းျဖစ္တယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up