ေတာင္သမန္ရဲ႕ ငွက္ခတ္သမား (တို႔ျပည္တုိ႔ေျမ)

“၂၀၀၄ တုန္းကဆိုရင္ ဒီတံတားၾကီးက ေရလ်ွံသြားတယ္ ျပဳတ္ေမ်ာျပီး ပ်က္စီးသြားတာ။ ပ်က္စီးသြားေတာ့လည္း ေလးေလးတုိ႔ ေက်းဇူးရွင္တံတားၾကီးပ်က္စီးသြာ­းလို႔ ငွက္ေလွသမားေတြ လိႈင္းထဲေလွထဲမွာ ကၽြန္းတုိင္ေတြ ျပဳတ္ေမ်ာကုန္တာေတြ သြားျပီးေတာ့ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား သြားဆယ္ရဖူးတယ္။”

More News
Up