ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ၁ ႏွစ္ သက္တမ္းတုိး

ျမန္မာႏုုိင္ငံဆုုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုုိယ္စားလွယ္ မစၥစ္ ယန္ဟီလီးကုုိ ကုုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းကေန ၁ ႏွစ္သက္တမ္း ထပ္တုုိ္းလုုိက္ပါတယ္။ မတ္ ၂၇ ရက္ေန႔က ဆြစ္ဇာလန္ႏုုိင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုုပ္သြားတဲ့ ၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမွာ သက္တမ္းတုုိးဖုုိ႔ ဆံုုးျဖတ္လုုိက္တာပါ။ အဲဒီအစည္းေ၀းမွာ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏုုိင္ငံဆုုိင္ရာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကုုိ တင္သြင္းခဲ့တာပါ။ အစီရင္ခံစာမွာ  ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ဆက္ရွိေနၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္မႈ ရွိဖုုိ႔နဲ႔ တုုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြကုုိ ေစာင့္ၾကည့္ဖုုိ႔၊ ရခုုိင္ျပည္နယ္က လူနည္းစုုေတြအေပၚ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြကုုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လုုိ႔ ဥေရာပသမဂၢက တင္ျပသြားပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ တင္သြားတဲ့ ျမန္မာ့အေရး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းကုုိ ျမန္မာအစုုိးရက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရးကုုိ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္တာလုိ႔ တံုု႔ျပန္ထားပါတယ္။ အခုု ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကုုိ ႏုုိင္ငံ ၂၀ က ေထာက္ခံၿပီး ၁၆ ႏုုိင္ငံက ၾကားေနနဲ႔ ကန္႔ကြတ္တဲ့ ႏုုိင္ငံ ၁၁ ႏုုိင္ငံရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ကုုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးရံုုး ဖြင့္လွစ္ႏုုိင္ဖုုိ႔ကုုိလည္း အစုုိးရကုုိ တုုိက္တြန္းထားပါတယ္။

More News
Up