ဖားကန္႔ေျမၿပဴိမႈ အနည္းဆံုးလူ ၂ ဦးေသဆံုးၿပီး လူတခ်ဳိ႕ ေပ်ာက္ဆံုးေန | DVB