လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီကုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း

လက္က်န္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ေကာ္မတီ၀င္ေတြကို အသိမေပးဘူးလုိ႔ ေကာ္မတီ၀င္တဦးက ေျပာပါတယ္။ 500x333xz4-copy1.jpg.pagespeed.ic.I83d_Ium3vႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအစား ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေရးရာ ေကာ္မတီအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ဒီကေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ဒီလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေပမယ့္ ေကာ္မတီ၀င္ကုိ အသိေပးတာ မရွိဘူးလုိ႔ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးရဲေအာင္က ေျပာပါတယ္။ “အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ လုံး၀ တုိင္ပင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ သတင္းစာထဲမွာ နာမည္ေျပာင္းလုိက္တယ္ဆုိတာ ဒါက အစုိးရက ေျပာင္းတာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔  လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီကုိ ဘာတခုမွ အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။” ၿပီးခဲ့တဲ့ ေကာ္မတီရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအစည္းအေ၀းမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ေခါင္းစဥ္တခု ေျပာဖုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတာ့ ရွိခဲ့ပမယ့္ တစုံတရာအတည္ျပဳခ်က္ မရွိေသးဘူးလုိ႔လည္း ဦးရဲေအာင္က ေျပာပါတယ္။ “ဒါအစုိးရက သူ႔ဘာသူ ေၾကညာတာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီကုိ မဖ်က္သိမ္းရေသးပါဘူး။ ဒါကို ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔အတြက္ အစည္းအေ၀း ေခၚရဦးမွာပါ။” ဒီေကာ္မတီကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးရဲ႕ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းတယ္လုိ႔ ပါရွိေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရလဲဆုိတာက ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိဘူးပါဘူး။ အသစ္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားေရးရာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား (က) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း ဥကၠ႒ - ဒုတိယဝန္ႀကီး (ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန) (ခ) ဦးစစ္ၿမိဳင္ အဖြဲ႕ဝင္ - ဒုတိယဥကၠ႒ (ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္) (ဂ) ဦးထြန္းလွေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္ - ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန) (ဃ) ဦးေအာင္ေစာဝင္း အဖြဲ႕ဝင္ - ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန) (င) ဦးခင္ေမာင္ဦး အဖြဲ႕ဝင္ - ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး) (စ) ဦးမ်ိဳးတင့္ အဖြဲ႕ဝင္- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး) (ဆ) ဦးရဲႏုိင္ အဖြဲ႕ဝင္ - အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း ၿပန္ႀကားေရးဝန္ႀကီးဌာန) (ဇ) ဦးခင္ေမာင္လွ အဖြဲ႕ဝင္ (ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေၿခနီအသင္း) (စ်) ဦးလွေမာင္ေရႊ အဖြဲ႕ဝင္ (Myanmar Egress) (ည) ဦးရဲေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္  (ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔) (ဋ) ဦးဥာဏ္ဝင္း အဖြဲ႕ဝင္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) (႒) ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ အဖြဲ႕ဝင္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) (ဍ) ဦးကိုကိုႀကီး အဖြဲ႕ဝင္ - ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း) (ဎ) ေဒါက္တာဝင္းႏုိင္ အဖြဲ႕ဝင္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ) (ဏ) ဦးသိန္းညြန္႔ အဖြဲ႕ဝင္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္) (တ) ဦးေကာင္းၿမင့္ထြဋ္ အဖြဲ႕ဝင္ (ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ) (ထ) ဦးမင္းသိမ္း အဖြဲ႕ဝင္ (ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ) (ဒ) ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႕ဝင္ (တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ) (ဓ) ေဒၚသန္းသန္းႏု အဖြဲ႕ဝင္ - ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ( ၿမန္မာ) (န) ေဒါက္တာတူးဂ်ာ အဖြဲ႕ဝင္ (ကခ်င္ၿပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ) (ပ) ေဒါက္တာေစာဆိုင္မြန္သာ အဖြဲ႕ဝင္ (ကရင္ၿပည္သူ႔ပါတီ) (ဖ) ဦးဇုိဇမ္း အဖြဲ႕ဝင္ (ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) (ဗ) ဦးစုိင္းလွေက်ာ္ အဖြဲ႕ဝင္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) (ဘ) ဦးထြန္းေက်ာ္ အဖြဲ႕ဝင္ (ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမုိကေရစီပါတီ) (မ) ေဒါက္တာမင္းစုိးလင္း အဖြဲ႕ဝင္ (မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ) (ယ) ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ အဖြဲ႕ဝင္ (ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ) (ရ) ဦးေစာသန္းၿမင့္ အဖြဲ႕ဝင္ (ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စုပါတီ) (လ) ဦးသန္းေဌး အတြင္းေရးမွဴး - ညြႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (အက်ဥ္းဦးစီးဌာန)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up