လက္ပံေတာင္း လူေသဆုံးမႈ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား | DVB