မေလးရွားတြင္ ဆိုးရြားသည့္ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ လူ ၁ သိန္းခဲြေက်ာ္ ကယ္တင္ထားရ | DVB