အိႏၵိယ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိမ်ား ႐ုရွားက ကူညီတည္ေဆာက္ေပးမည္ | DVB