၆ ပြင့္ဆိုင္ထဲက တုိင္းရင္းသား ၁ ပြင့္ကုိ ေမးျမန္းခ်က္

ေဒါက္တာ ေအးေမာင္
[caption id="attachment_34174" align="alignright" width="216"]ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္[/caption] ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ၆ ပြင့္ဆုုိင္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္မယ့္ တုုိင္းရင္းသားကုုိယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္မွာ တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားေတြ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲစနစ္နဲ႔ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ၆ ပြင့္ဆုုိင္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္မယ့္ တုုိင္းရင္းသားကုုိယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္မွာ တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားေတြ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲစနစ္နဲ႔ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။ မနက္တုန္းက ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္မွာ တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္လိုမ်ဳိးေရြးေကာက္တာလဲ။ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆုံဖို႔အတြက္ အဆိုျပဳပါတယ္။ အတည္ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ၂၆ ရက္ေန႔ ၉ နာရီ ၁၅ က ဇမဴၺသီရိခန္းမမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕နာယကႀကီးက တိုင္းရင္းသားပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ တပါတီကို တဦးက်စီေတြ႔ဆုံခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီေတြ႔ဆုံမႈက တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္စားျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးေပါ့။ အဲဒီမွာလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္ဘူး၊ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ထဲထဲ၀င္၀င္ျပင္ေနၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ တိုင္းရင္းသားပါတီ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထဲက ကိုယ္စားျပဳတဲ့ တပြင့္ေလာက္ တဦးေလာက္ ေရြးေပးပါလို႔ ညိႇႏႈိင္းၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေန ငါးနာရီခြဲကေန ေျခာက္နာရီခဲြေလာက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စည္ပင္ရိပ္သာ အမွတ္ (၂) မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ေတြ႔ဆုံၾကပါတယ္။ အဲဒီေတြ႔ဆုံပဲြမွာ က်ေနာ္ကေတာ့ နည္းနည္းေလး ေနာက္က်ပါတယ္။ ေျခာက္နာရီမွ ေရာက္ပါတယ္။ က်ေနာ္ေရာက္ၿပီးတဲ့ကာလေလာက္မွာ အဆိုျပဳၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ အဆိုျပဳခ်က္ေတြ အဆင္ေျပမႈ နည္းနည္းေလးလိုအပ္တဲ့အခါမွာ လွွ်ဳိ႕၀ွက္မဲစနစ္နဲ႔ ေရြးမွျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္လို႔ ၂၇ ရက္ေန႔ မနက္ ၇ နာရီမွာ စည္ပင္ရိပ္သာ (၂) မွာပဲ က်ေနာ္တို႔ ျပန္ေတြ႔ၿပီးမွ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေလးေတြနဲ႔ ေရြးၾကပါတယ္။ အဲဒီေရြးခ်ယ္မႈအရ တိုင္းရင္းသားပါတီကုိယ္စားျပဳ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တင္သြင္းမယ့္ တိုင္းရင္းသားတပြင့္အေနနဲ႔ က်ေနာ္ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။” ျမန္မာႏိုင္ငံျပႆ နာကို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ေနရာမွာ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းတဲ့ ျပႆ နာနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဆုံးရႈံးတဲ့ျပႆ နာဆိုၿပီးေတာ့ သုေတသနပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက တင္လိုက္တဲ့ တိုင္းရင္းသားကုိုယ္စားလွယ္တေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး လုပ္ပိုင္ခြင့္ (mandate) ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာလဲ။ “က်ေနာ့္ကို ေရြးတာက ကိုယ္စားျပဳမႈပါ။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္စားျပဳမႈ က်ေနာ့္မွာရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕အဆိုျပဳတဲ့အခ်က္မ်ာထဲမွာ အခ်က္အလက္ေလးေတြကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ျပန္လည္စုစည္းဖို႔ က်ေနာ္ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ တစ္အခ်က္က ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ပုဒ္မမ်ားေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားရဲ႕ တင္ျပေစလိုတဲ့အခ်က္၊ ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုတခုလုံးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ျပင္ဆင္သင့္၊ ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့ ပုဒ္မမ်ားေပၚမွာ တင္ျပထားတဲ့အခ်က္၊ ေနာက္တခုက အေထြေထြ သဟဇာတျဖစ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ၿပီးမွ လာမယ့္ ၂၀၁၅ အလြန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာလတံ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ အေျခအေနေကာင္းေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔အတြက္ အေထြေထြ သဟဇာတျဖစ္ေရးမူေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖက္က ပံံ့ပိုးေပးရမယ့္အခ်က္အလက္မ်ားဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ (၃) ခုကိုေတာ့ က်ေနာ္ စဥ္းစားထားပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ မူတည္ၿပီးမွ ခုနက ပုဂိဳၢလ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို အေျခအေနေပးရင္ေပးသလို တင္ျပသြားမယ္လို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။” ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္းကေန တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ုယ္တယ္ဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြေရာ၊ လက္နက္မကိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါ တီေတြနဲ႔ေရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ကေန ေဒါက္တာေအးေမာင္ ညိႇယူဖို႔လိုလား။ ေတာ္ေတာ္နီးစပ္ေနတဲ့အေနအထားကို ဗမာျပည္ လက္ငင္းအေျခအေန ေရာက္ေနလားခင္ဗ်။ ဘယ္လိုမ်ဳိးတင္ျပဖို႔ရွိလဲ။ “က်ေနာ္တို႔ အၾကမ္းဖ်င္းသုံးသပ္တာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္းက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းေလးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အီေဗာ္လူးရွင္းနဲ႔ သြားမယ့္ဘက္ကို ေျပာဆိုေနပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ အေျခအေနကို ျပန္သုံးသပ္တဲ့အခါမွာေတာ့ျဖင့္ ဒီလမ္းေၾကာင္းထက္ ပိုမိုၿပီးေတာ့ေလ ျမန္ျမန္ေလးနဲ႔ အဆင္ေျပမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကိုလည္း ေဖာ္ညႊန္းေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာရွိတဲ့ လက္ေတြ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အေျခအေနတရပ္ကေန အေျခအေနတရပ္အထိ တဆင့္ခ်င္းတဆင့္ခ်င္းသြားမယ့္လမ္းေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ျဖင့္ ဒီက႑သုံးခုကိုလည္း ဆက္စပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ့္ကို တာ၀န္ေပးတဲ့က႑က လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက တာ၀န္ေပးခ်က္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အင္မတန္က်ယ္ေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ဘက္က အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူဖို႔ကေတာ့ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ အင္မတန္ ခက္ခဲပါတယ္။ "ဒါ့အျပင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕သေဘာ သဘာ၀ကို ထင္ဟပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေလးေတြကို က်ေနာ္လက္ရွိနိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ သုံးသပ္ၿပီး ေကာက္ယူရရွိမိသေလာက္ကုိေတာ့ တင္ျပႏိုင္ျခင္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းၿပီးမွ ၄င္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ တင္ျပခ်က္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္တဲ့ က႑ကေတာ့ျဖင့္ အင္မတန္နည္းပါးပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းမႈဟာ ဘယ္ေတာ့စမယ္၊ ဘယ္လိုေဆြးေႏြးမယ္၊ ဘယ္လိုေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္ၿပီးမွ က်ေနာ္ရရွိတဲ့ ကန္႔သတ္မႈ၊ ရရွိတဲ့ အတိုင္းအတာ အက်ယ္အ၀န္းေပၚမူတည္ၿပီးမွ ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းႏိုင္ျခင္းရွိခဲ့လို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔သြားမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အဓိကထားတဲ့ ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းမႈဟာ ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ ခုနလို လႊတ္္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ မိမိရဲ႕ ေတြ႔ဆုံမႈရဲ႕အက်ဳိးရလဒ္ေတြကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ျပင္ပမွာရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရဲ့ဆႏၵနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လုိလားခ်က္ေတြကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္းဆိုတဲ့ က႑ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာပါ။ အခုလက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကရဲ့ Emphasis (အေလးထားမႈ) လုပ္တဲ့အပိုင္းကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ႏိုင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းမွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက (၁) ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (၁) ဦးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ပင္လွ်င္ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦးျဖစ္ေနၿပီးကာမွ တိုင္းရင္းသား (၁) ပြင့္ထဲက ပါလာတဲ့ က်ေနာ္လည္းပဲ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး ျဖစ္ေနပါတယ္။ "အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ အဓိကတာ၀န္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္ေနတဲ့ တစ္ဆို႔မႈ၊ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ တစ္ဆို႔မႈျပႆ နာအားလုံး ေပၚမွာ ဘယ္လုိရႈျမင္ၿပီးမွ၊ ဘယ္လိုရည္မွန္းခ်က္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားတယ္ဆိုတာမ်ဳိးကို က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးက ခ်ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စုအားလုံး၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံး အက်ဳိးအတြက္ ဘယ္လိုျပဳျပင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဒီ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေနၾကတဲ့ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္နဲ႔ ႀကိဳးစားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္တဲ့သေဘာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ တို႔ရဲ႕ ခုနလို အေပးအယူေလးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အနာဂတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ၂၀၁၅ အလြန္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ Tempo (ယာယီ) အစိုးရပုံသဏၭာန္ က်ေနာ္တို႔ ဒီ အေထြေထြ သဟဇာတျဖစ္ေရးမူၾကားထဲမွာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ဆိုတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ ညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လာမယ့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈဟာ အားလုံးအတြက္ အက်ဳိးရွိႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္။” ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က စေရတြက္မယ္ဆိုရင္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္မွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္အေနနဲ႔ ႀကီး(၆) ၾကီးေပါ့ေနာ္၊ သမုိင္းတြင္ရစ္ေကာင္း တြင္ရစ္ႏိုင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးမွာ (၁) ပြင့္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ရတာက ရင္ထဲကေရာ လိုလိုလားလားရွိရဲ႕လား။ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ စဥ္းစားထားလဲ။ “အင္မတန္မွ တာ၀န္ႀကီးေလးတဲ့ ပါ၀င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔လည္း အင္မတန္ တန္ဘိုးထား ဂုဏ္ယူပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုျပသနာဟာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ျဖစ္တည္လာတဲ့ျပႆ နာပါ။ ဒီျပႆ နာရဲ႕ အဓိကဇစ္ျမစ္ကို ျပန္သုံးသပ္ရင္ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကၾကီးတင္ျပၿပီးမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံဆိုင္ရာ ျပသနာပါ။ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံဆုိင္ရာျပႆ နာသည္ လက္ေတြ႔ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခုနကလို ေသေက်ဒဏ္ရာရေနၾကတဲ့ အေျခအေနမ်ားအားလုံးအေပၚမွာ ျပန္ျခံဳသုံးသပ္လို႔ရွိရင္ ျပႆ နာအားလုံးကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစႏိုင္ေသာ၊ အေထြေထြ သဟဇာတျဖစ္ေနႏိုင္ေသာ၊ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာလို႔ရွိရင္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီးမွ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရရွိၿပီး တိုင္းျပည္ျပန္လည္ဖြံ႕ျဖိဳဳးလာႏိုင္ေစေသာ တခုတည္းေသာ အေျဖသည္ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားမ်ားေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သဏၭာန္ျဖစ္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္နာယကႀကီးက လိုလားတာကို ျပဆိုတဲ့အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားဘက္က (၁) ပြင့္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဆိုျပဳခဲ့တဲ့ (၄) ပြင့္ဆိုင္မွာ ျပန္ေပါင္းထည့္ေပးျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ ဒီလက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံအေပၚမွာ ေလ့လာသုံးသပ္ေနၾကတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးကို (၁) ပြင့္အေနနဲ႔ ထည့္ေပးျခင္းသည္လည္းေကာင္း က်ေနာ္တို႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕တာ၀န္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ က်န္တဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသားခ်င္း ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတဲ့က႑ဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးမွန္းကို က်ေနာ္တို႔ ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။ "အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ တနည္းအားျဖင့္ ႀကီး (၆) ႀကီးလို႔ပဲညႊန္း ညႊန္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈဟာ က်ေနာ္တို႔ Emphasis (အေလးထားမႈ)လုပ္တာဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဓိကအေရးၾကီးတဲ့ ဒီဥပေဒျပဳမႈ မ႑ိဳင္က ပုဂိဳၢလ္ (၄) ဦးပါမယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က ပုဂိဳၢလ္ (၁) ဦးနဲ႔ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္အတြင္းမွာ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးကာမွ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ၂၀၁၅အလြန္မွာ ျဖစ္လာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ပုံပန္းသဏၭာန္ကုိ ျပန္ၿပီးေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ အေထြေထြ သဟဇာတ ျဖစ္ေရးဆိုတဲ့ မူတခုကိုသာ စည္းစည္းလုံးလုံးညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕လက္ထဲမွာ ေရာက္ရွိလာမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္ေထာင္စုကို စစ္မဲ့ေဒသျဖစ္ေအာင္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဦးေဆာင္သြားႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ "အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ ျပင္လြယ္ျပဳလြယ္တဲ့ဖြဲ႔စည္းပုံျဖစ္ေအာင္၊ အမ်ားလက္ခံႏိုင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံျဖစ္ေအာင္၊ ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔ေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္။ တနည္းအားျဖင့္ ဘာသာေပါင္းစုေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေၾကာင္းကို ပုံေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ အင္မတန္ကိုမွ အေရးၾကီးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီ (၆) ဦးေတြ႔ဆုံမႈ အေျဖရရွိမႈဟာ အင္မတန္ တာ၀န္ႀကီးပါတယ္။ အင္မတန္မွလည္း သမိုင္းမွတ္တမ္းက်န္ခဲ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ဆႏၵျပဳပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္လည္း ပါ၀င္ၾကမယ့္ ပုဂိဳၢလ္အားလုံး မွာ တာ၀န္ႀကီးႀကီးမားမားရွိတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွသည္ လာမယ့္ ၂၀၁၅ အလြန္မွာျဖစ္လာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ၂၀၁၁ မတိုင္ခင္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (၃) ခုရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈနဲ႔ အေထြေထြ သဟဇာတျဖစ္မႈဆိုတဲ့ပန္းတိုင္ကို စိတ္ရွည္သည္းခံစြာျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏို္င္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ မွတ္တို္င္တခုကိုပါ လူထုကိုခ်ျပႏိုင္မွာျဖစ္တာမို႔လို႔ အင္မတန္ပင္ပန္းၿပီးမွ အင္မတန္လည္း ခုနက အခက္အခဲၾကားထဲက ျဖတ္သန္းရမယ့္ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မ်ဳိးဆက္သစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံသစ္တခုဟာ ေပၚထြန္းလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္။" ဟုတ္ကဲ့။ ေဒါက္တာတို႔ရဲ႕ အသိဥာဏ္ပညာ၊ လုံ႔လ ဥႆ    ဟေတြနဲ႔ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါေစလို႔ ဒီဗြီဘီက ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ဒီဗီြဘီကိုေျဖၾကားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ "ဟုတ္ကဲ့။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ဆႏၵျပဳျပဳပါတယ္။"  

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up