ဆူဇူကီးဖလားၿပိဳင္ပဲြတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ဂိုးျပတ္ျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားကို အႏိုင္ယူ | DVB