လိပ္ကၽြန္း လူသတ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံ ျမန္မာ ၂ ဦးအတြက္ အာမခံ ေလွ်ာက္ၿပီ | DVB