အေမရိကန္သမၼတသစ္ေနရာ ဆက္ခံမည့္သူအေၾကာင္း အိုဘားမား ေျပာဆို | DVB