ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ

ဦးတင္ေအး
ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးကုုိ ျဖဳတ္ခ်ေပးဖုုိ႔ စစ္ကုုိင္းတုုိင္း မံုုရြာၿမိဳ႕ ေဒသခံေတြဟာ ႏုုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေတာင္းဆုုိခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံ အင္အား ၄၀ ေက်ာ္ေလာက္ ပါ၀င္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ သန္႔ရွင္းမွ်တဖုုိ႔ ေကာာ္မရွင္ဥကၠ႒ကုုိ ျဖဳတ္ခ်ေပးဖုုိ႔နဲ႔ ပါတီႏုုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သစ္ ျဖန္႔ဖြဲ႔ေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆုုိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးဖုုိ႔နဲ႔ ေလးပြင့္ဆုုိင္ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးအတြက္ကုုိလည္း ေတာင္းဆုုိခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ခြင့္ကုုိ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ျပဳလုုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ေလးပြင့္ဆုုိင္ ေတြ႔ဆံုုေရးနဲ႔  ဖြဲ႔စည္းျပင္ေရး ဆႏၵျပပြဲတခုုကိုုလည္း မေကြးတုုိင္း ပခုုကၠဴၿမိဳ႕မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုုိင္းက ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။

More News
Up