က်ံဳ႕ႏိုုင္၊ က်ယ္ႏိုုင္သည့္ အေဆာက္အဦပုံစံ စပိန္ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်ျပ

အနာဂတ္မွာ အပူေၾကာင့္ က်ံဳ႕ႏိုုင္ က်ယ္ႏိုုင္ ပံုုစံေျပာင္းေအာင္ လုုပ္ႏိုုင္တဲ့ အေဆာက္အဦေတြရဲ႕ ပံုုစံကိုု စပိန္ႏိုုင္ငံ ဘာစီလိုုနာတကၠသိုလ္ ဗိသုုကာ သုုေတသန ေက်ာင္းသားေတြက ပံုုစံထုုတ္ ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။ အေဆာက္အဦေတြဟာ ေတာင့္တင္းခိုုင္မာၿပီး တည္ၿငိမ္ အေျခက်ရမယ္လိုု႔ အရင္က ယူဆခဲ့ဖူးတာပါ။ ဘာစီလိုုနာ အဆင့္ျမင့္ဗိသုုကာတကၠသိုလ္(အိုင္ေအေအစီ) က သုုေတသနအဖြဲ႔ဝင္ ေအ့စ္တန္ကယ္က “က်ံဳ႕ႏိုုင္ခ်ဲ႕ႏိုုင္သလိုု နဂိုုမူရင္းပံုုစံကိုု ျပန္ေရာက္ႏိုုင္တဲ့ ပစၥည္းကိုု ရွာေနတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ buildingေက်ာင္းသား ရာမင္ ရွမ္ဘာယာတီက “ပံုုစံေျပာင္းႏိုုင္တဲ့ ဂ်ီၾသေမႀတီလိုု႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ ဒီစီမံကိန္းဟာ အိုုရီဂါမီ ဖြဲ႔စည္းပံုုကိုု လုုပ္ဖိုု႔ ႀတိဂံပံုုေၾကြျပားေတြကိုု သံုုးပါတယ္။ ဆံုုမွတ္မ်ဥ္းျဖတ္ေတြတိုုင္းမွာ အပူေပးၿပီး ေဆာက္လုုပ္ေရးပစၥည္းကိုု ေပ်ာ့သြားေအာင္ တြန္းႏိုုင္ဆြဲႏိုုင္ေအာင္လုုပ္တယ္။ ၿပီးရင္ အေအးေပးၿပီး မာေအာင္ လုပ္ႏိုုင္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ပံုုစံကိုု လြယ္လြယ္ေျပာင္းႏိုုင္တယ္။ ဝါယာႀကိဳးေတြကိုု သံုုးၿပီး ပိုုလီမာေတြကိုု ၆၂ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္ ေရာက္တဲ့အထိ အပူေပးရာမွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာၿပီး အေဆာက္အဦက ေကြးႏိုုင္ လိမ္ႏိုုင္ ျဖစ္လာတာပါ။ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္ေတြက ဖြဲ႔စည္းပံုုကိုု ဆႏၵရွိတဲ့ ပံုုစံေပၚေအာင္ ဆြဲဆန္႔ၿပီး ဝါယာေတြနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ပါတယ္။ အေအးခံေနခ်ိန္ ၂ မိနစ္အတြင္း အေဆာက္အဦ ဖြဲ႔စည္းပံုုက ပံုုစံသစ္ျဖစ္သြားတဲ့အထိ ဆြဲကိုုင္ထားခဲ့ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အာေရတီ မာကိုုပိုုလိုုက အနာဂတ္ အေဆာက္အဦေတြဟာ လိုုအပ္ခ်က္နဲ႔ အညီ ေျပာင္းလဲႏိုုင္စြမ္း ရွိရမယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။ “အိမ္ေတြကိုု တိရစၱာန္ေတြလိုု ယူသြားႏိုုင္ရမယ္၊ လိုုအပ္သလိုု ပံုုစံေျပာင္းႏိုုင္ရမယ္၊ မိသားစုု ႀကီးလာတဲ့အခါ အိမ္ကိုု ဆြဲခ်ဲ႕ဖိုု႔ လိုုတယ္၊ အိမ္ေတြကိုု အိတ္ထဲ ထည့္ႏိုုင္ရမယ္၊ ျပန္ျဖန္႔ခ်ၿပီး အေဆာက္အဦအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုုင္ရမယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နီးကပ္တဲ့အနာဂတ္မွာေတာ့ ဒါမ်ိဳး အေဆာက္အဦေတြကိုု ျမင္ရမယ့္ပံုု မရွိေသးေပမယ့္ အေျခခံ သေဘာတရားကိုုေတာ့ အိမ္တြင္းအလွဆင္မႈေတြ၊ အေဆာက္အဦ မ်က္ႏွာစာေတြနဲ႔ ပြဲၾကည့္စင္ေတြအတြက္ သံုုးႏိုုင္တယ္လိုု႔ သူက ေျပာပါတယ္။

More News
Up