ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္း

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၀၅၅ က်ပ္၊ ၁ ယူရိုေငြကို ၁၃၂၄ ဒသမ ၇၁ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၄ ဒသမ ၆၄ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၁၂ ဒသမ ၄၁  က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၂ ဒသမ ၁၆ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

More News
Up