လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္အနီးရွိ လက္နက္ႀကီးမ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ေကအိုင္အို ေတာင္းဆို | DVB