၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ (ဓာတ္ပံု)

၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢရဲ႕ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ [gallery ids="71472,71473,71474,71475,71476,71477,71478,71479,71480,71481,71482,71483,71484,71485,71486,71487"]

More News
Up