အင္ဒုိနီးရွားတြင္ အင္အားျပင္း ငလ်င္လႈပ္၊ ဆူနာမီ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္

အင္ဒိုနီးရွား အေရွ႕ပိုင္း  မိုလကၠက္စ္ ကြ်န္းရဲ႕ ကမ္းလြန္ေဒသမွာ ျပင္းအား ၇ ဒသမ ၃ ရွိတဲ့ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အနီးအနားတ၀ိုက္ေဒသေတြကို ဆူနာမီ သတင္ေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ indo tsunamiဟာ၀ုိင္အီမွာရွိတဲ့ ပစိဖိတ္ ဆူနာမီ သတိေပးဌာနက ငလ်င္ဗဟိုခ်က္နဲ႔ ၁၈၅ မုိင္ ၀န္းက်င္မွာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ဆူနာမီ ေပၚႏိုင္တယ္လို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဆူနာမီအဆင့္အထိ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဆူနာမီလႈိင္းေတြဟာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ပါေလာင္း၊ ပါပြာ နယူးဂီနီ၊ ဆယ္လမြန္ကြ်န္းစုေတြနဲ႔ မာရွယ္ ကြ်န္းစုေတြမွာ ျဖစ္ႏုိင္သလို၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုကီနာ၀ါကြ်န္းနဲ႔ ထို္င္၀မ္အထိ ျဖစ္ေပၚႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား မက္ထရို တီဗြီမွာလည္း ဒီသတင္းကို ထုတ္လႊင့္သြားပါတယ္။ ရက္ခ်က္တာ စေကး  ၇ ဒသမ ၃ ရွိတဲ့ ငလ်င္ဟာ  ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္  ၉ နာရီခြဲမွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ဆူလာေ၀စီေျမာက္ပိုင္း မာနာဒို အထိ ခံစားခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ငလ်င္ဟာ အင္ဒိုနီးရွား အေရွ႕ဘက္  မိုလကၠက္စ္ ကြ်န္းရဲ႕ ၈၃ မုိင္အကြာ၊ ေျမေအာက္ ၃၄ မုိင္မွာ  ဗဟိုျပဳၿပီး လႈပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ တုိင္းတာခ်က္က ဆုိပါတယ္။ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ၿပီးေနာက္မွာလည္း ဆူလာေ၀စီကြ်န္း ကမ္းလြန္ေဒသမွာ ၆ ဒသမ ၂ ျပင္းအားရွိတဲ့ ေနာက္ထပ္ ငလ်င္တခုလည္း လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။

More News
Up