မကၠဆီကုိေက်ာင္းသား ၄၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ မိဘမ်ား ဆႏၵျပ | DVB