ေနာက္ျပန္ပစ္ခ်က္ျဖင့္ ကမာၻ႔စံခ်ိန္တင္လုိက္သည့္ အေမရိကန္ဘတ္စကက္ေဘာ ကစားသမား

အေမရိကန္ ဘတ္စကက္ေဘာ ကစားသမား ေကာ္ရီ သန္ဒါ ေလာဟာ အေ၀းဆံုး ေနာက္ျပန္ ပစ္သြင္းခ်က္နဲ႔  ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္လိုက္ပါတယ္။ HT_GLOBETROTTERS2_141113_DG_16x9_992ဟာလမ္း ဂလုတၳရုတၱားစ္ Harlem Globetrotters  ဘတ္စကက္ေဘာအသင္းရဲ႕ ကစားသမားဟာ အရီဇြန္နား ျပည္နယ္ ဖီနစ္ၿမိဳ႕က US Airways Center မွာ ၂၄ မီတာအကြာအေ၀း၊ ၈၂ ေပ အကြာအေ၀းကေန ေနာက္ျပန္ပစ္သြင္းႏုိင္ခဲ့လို႔ ဂရင္းနစ္ စံခ်ိန္သစ္ကိုလည္း တင္လုိက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဂရင္းနစ္ စံခ်ိန္အဖြဲ႔က ကိုယ္စားလွယ္တဦးကလည္း မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ကို တခါတည္း  ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘတ္စကက္ ေဘာလံုးကို ဂိုးေပါက္ထဲ ေနာက္ျပန္ ပစ္သြင္းခ်က္မွာ ဂိုးေနာက္က အကာကိုေတာင္ မထိဘဲ တည့္တည့္မတ္မတ္၀င္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမတုိင္ခင္က ေနာက္ျပန္ ပစ္သြင္းတဲ့ အကြာအေ၀း စံခ်ိန္က ၁၀ ေပျဖစ္လို႔ စံခ်ိန္သစ္က စံခ်ိန္ေဟာင္းကို အျပတ္အသတ္ ခ်ဳိးလုိက္ႏိုင္ပါတယ္။

More News
Up