ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လြိဳင္ေကာ္ေဟာေျပာပြဲ လူ ၁ ေသာင္းခန္႔တက္ေရာက္ (ဓာတ္ပုံ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မေန႔က ကယားျပည္နယ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ပင္ေလာင္း၊ ဖယ္ခံုနဲ႔ မိုးၿဗဲၿမိဳ႕နဲ႔ လြိဳင္ေကာ္တုိ႔ကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး လူထုကုိ ေတြ႔ဆုံေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကယားေဒးကြင္း လူထုေဟာေျပာပြဲကုိ ေဒသခံအင္အား ၁ ေသာင္းနီးပါးေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ [gallery ids="70291,70290,70289,70288,70287,70286,70285,70284,70283,70282,70281,70280,70279,70278,70277,70276,70275,70274,70273,70272,70271,70270,70269"]

More News
Up