လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံ ျမန္မာ ၂ ဦးကို ခ်ဳပ္ရက္ထပ္တိုး | DVB