ဖားကန္႔ ေရမေဆးေက်ာက္သမား ေသဆံုးမႈ ေလ်ာ္ေၾကးသိန္း ၄ ေထာင္ ေတာင္းဆို | DVB