ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရပ္တန္႔ေနဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ျမန္မာျပည္ရဲ့  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေရွ႕မတုုိး ေနာက္မဆုုတ္ ရပ္တန္႔ေနတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က  ေျပာဆုုိလုုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ့ ႏုုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ေရွ႕မတုုိးေနာက္မဆုုတ္ျဖစ္ေနတယ္လိုု႔ ႏိုု္ဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုုံးမွာျပဳလုုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ d2“ျမန္မာျပည္ရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အေရွ႕ကိုုသြားေနတယ္လိုု႔ က်မ မထင္ပါဘူး။ ေနာက္ျပန္ဆုတ္တယ္ဆုုိတာလည္း က်မ မျမင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာတခုုက စတင္ျခင္းအတြက္ ရပ္တန္႔ေနတယ္လိုု႔ ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆုုိေတာ့ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေလးေလးနက္နက္ အေရွ႕ကိုု သြားေနတယ္လိုု႔ က်မ မျမင္လုုိ႔ပါ။” ႏိုုင္ငံတာကာအေနနဲ႔လည္း ျမန္မာျပည္တြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚကိုု အလြန္အကၽြံ အေကာင္းျမင္ဒါမ်ဳိး မဟုုတ္ဘဲ အေျခအေနေတြကုုိ ခ်င့္ခ်ိန္ဆုုံးျဖတ္ဖုုိ႔ လုုိေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က တုုိက္တုုန္းလုုိက္ပါတယ္။ “ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု အကူအညီ ေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္နဲ႔ ၿပီးဆုုံးလိမ့္မယ္လိုု႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘူးဆုုိတာ က်မ မၾကာခဏေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျခအေနကိုု အသိအမွတ္ျပဳတာနဲ႔ ဘာေတြ စနစ္တက် ၿပီးေအာင္လုုပ္ဖုုိ႔ လုုိလည္းဆုုိ္တာေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုုိကေရးႏိုုင္ငံျဖစ္ဖုုိ႔အတြက္ တြန္းအားေပးေစပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု နဲ႔ ကမာၻက တျခားႏိုုင္ငံေတြလည္း ျမန္မာျပည္တြင္းေျပာင္းလဲေရးကိစၥကို အလြန္အကၽြံ အေကာင္းျမင္တာမ်ဳိး မျဖစ္ဖုုိ႔လုုိပါတယ္။” ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ႏိုုင္ငံအတြင္းမွာ ၁၀ စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တဦးအေပၚတဦး မယုုံၾကည္မႈ စိတ္ဝမ္းကြဲေတြရိွတာေၾကာင့္ မွန္ကုုန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ တုုိးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္သြားႏိုုင္ဖုုိ႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖုုိ႔ လုုိတယ္ဆိုုတာ သေဘာေပါက္ထားေၾကာင္းနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ ကလဲ့စားေခ်ေရးကိုု ဦးစားေပးေရွ႕တန္းတင္ လုုပ္ေဆာင္မယ္ဆုုိရင္  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွမွာ မဟုုတ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စတင္တည္ေထာင္ကတည္းက အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုု ေရွ႕တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး အခုုလည္း ဒီအတိုုင္း ဆက္သြားေနတဲ့ အေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုုခဲ့ပါတယ္။

More News
Up