ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္း

ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၀၁၅ က်ပ္၊ ၁ ယူရိုေငြကို ၁၂၇၀ ဒသမ ၈၁ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၄ ဒသမ ၀၂ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၇၈၅ ဒသမ ၀၅ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၀ ဒသမ ၉၅ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

More News
Up