ဘရာဇီး ေရြးေကာက္ပြဲ လက္ရွိသမၼတ ျပန္လည္အေရြးခံရ

သမၼတ ဒီလ္မာ ႐ူးဆက္
ဘရာဇီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လက္ရွိ အမ်ဳိးသမီး သမၼတ ဒီလ္မာ ႐ူးဆက္ပဲ ဒုုတိယသက္တမ္းအျဖစ္ ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ [caption id="attachment_68962" align="aligncenter" width="423"]သမၼတ ဒီလ္မာ ႐ူးဆက္ သမၼတ ဒီလ္မာ ႐ူးဆက္[/caption] ေအာက္တုိဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုုပ္တဲ့ ဘရာဇီးသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြအရ အေရြးခံရတာပါ။ သမၼတ ႐ူးဆက္ဟာ အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ ဗဟိုလက္ယာ နိုင္ငံေရးသမား အာဆူး နက္ဗစ္ ထက္ မဲအသာနဲ႔ အႏုိင္ရခဲ့တာပါ။ တရား၀င္ ရလဒ္ေတြမွာ မစၥစ္ ႐ူးဆက္က ၅၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲရၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ နက္ဗစ္က ၄၈ ရာခုုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရခဲ့တယ္လုုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံုရံုးက ေၾကညာေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ မစၥစ္ ႐ူးဆက္ဖ္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အလုပ္သမားပါတီဟာ ဘရာဇီးမွာ အစိုးရ ေနရာကို ရယူထားနိုင္တာ ၁၂ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up