ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ – ေမးျမန္းခ်က္

ဓာတ္ပုံ - BNI
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးပါတီကုိ ထူေထာင္ဖုိ႔ မြန္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ေတြက ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ မြန္အမ်ဳိးသမီးေတြ ၁၅ ဦး ေကာ္မီတီနဲ႔ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ရဖုိ႔ ေအာက္တုိလဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ပါတီထူေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ တန္းတူ ေနရာရဖုိိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ လက္ရွိ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ေဒၚသန္းရွင္က ေျပာပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မိလယိုင္မြန္ (ေခၚ) မိသန္းရွင္ကုိ ေနာ္ႏုိရင္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။  

More News
Up