ဆီးရီးယားနယ္စပ္ၿမိဳ႕ကို အိုင္အက္စ္အဖဲြ႔ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ကာ့ဒ္တပ္ဖဲြ႔ ျပန္လည္ခုခံ | DVB