တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔ (ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္)

အန္အယ္ဒီ အမ်ိဳးသာူးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ယူအန္ေအလို႔ ေခၚတဲ့ ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖဲြနဲ႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္​ေတာ္ကိုယ္စား​ျပဳ​ေကာ္မတီ (စီအာပီပီ) တို႔ ေပါင္းၿပီး တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဆိုတာကို ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ဖြဲ႔လိုက္ၿပီး ဘာေတြလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိလဲဆိုတာ သိရေအာင္ အန္အယ္ဒီပါတီက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကို ဆက္သြယ္ေမးၾကည့္ထားပါတယ္။

More News
Up