တယ္လီေနာ ႏုိင္ငံျခား ေခၚဆိုခ ေစ်းသက္သာ

တယ္လီေနာဆင္းကတ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေရာင္းခ်ေပးေနစဥ္
TelenorSimcardSale@MDY27092014 ေနာ္ေ၀ အေျခစိုက္ တယ္လီေနာ ကုမၸဏီဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၄၀ ေက်ာ္အတြက္ သူ႕ရဲ႕  ႏုိင္ငံျခား ဖုန္းေခၚဆိုခ ေတြကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးထက္ အမ်ားႀကီး ေစ်းႏႈန္း သက္သာပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္း၊ တရုတ္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား တုိ႔ကုိ ၁ မိနစ္ ေခၚဆိုခ က်ပ္ ၂၀၀၊ စာတိုပို႔ တေစာင္ က်ပ္ ၃၀ ပဲ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ကေနဒါႏုိင္ငံကို ဆိုရင္ေတာ့ ၁ မိနစ္ က်ပ္ ၁၀၀ ပဲ က်သင့္မယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ျပည္ပ ေခၚဆိုမႈမွာေတာ့ ထုိင္းႏိုင္ငံ ဆိုရင္ ၁ မိနစ္ က်ပ္ ၉၀၀ ေလာက္ ေပးရၿပီး အျခား တုိင္းျပည္ေတြဆုိ ၁ မိနစ္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ကေန ၄၀၀၀ အထိ ေပးရပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေနာက္ပိုင္း ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ မွာ အလုပ္သြားလုပ္ေနတဲ့ မိသားစုေတြဟာ တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္ေတြကို အသံုးျပဳဖြယ္ ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။

More News
Up