စစ္တပ္ပိုင္ အမ္အီးစီဖုန္းေတြမွာ Voice Mail ၀န္ေဆာင္မႈ ရႏုိင္ၿပီ

MEC Phoneစစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးထားတဲ့ ၈၀၀ မဂၢါဟပ္စ္ သံုး မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစဲြသူေတြ အေနနဲ႔ Voice Mail ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူႏုိင္ၿပီလို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါတယ္။ Voice Mail ၀န္ေဆာင္မႈဆိုတာဟာ ကိုယ္က ဖုန္းပိတ္ထားခ်ိန္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းေျပာဆိုေနခ်ိန္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရးဧရိယာ ျပင္ပေရာက္ရွိေနခ်ိန္ေတြမွာ တဖက္က ဖုန္းဆက္သြယ္လာသူအေနနဲ႔ စကားသံ ခ်န္ထားႏုိင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၀န္ေဆာင္မႈကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း(အမ္အီးစီ)ကထုတ္တဲ့ စီဒီအမ္ေအ အမ်ိဳးအစား ၀၉၃ နဲ႔ စတဲ့ ဖုန္းေတြမွာ အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး လစဥ္ေၾကး ၁ လ က်ပ္ ၁၀၀၀ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

More News
Up